EDEN PARK CHCE POŘÁDAT ZÁVODY SVĚTOVÉHO POHÁRU

První reálný projekt na krytou lyžařskou halu má Ústí nad Labem. Otevře ji v roce 2006.
Celoroční lyžařskou sezónu nezačne jako první v Česku nabízet některé z horských středisek, ale město Ústí nad Labem. Součástí připravovaného multifunkčního areálu s názvem Eden Park na tamním Střížovickém vrchu bude kromě aquaparku a golfového hřiště také krytá sjezdovka.
S délkou téměř půl kilometru, šířkou až padesát metrů a převýšením okolo sto dvaceti metrů má krytý lyžařský areál splňovat parametry Mezinárodní lyžařské federace FIS.
"Takové zařízení zatím v tuzemsku chybí. S navrženými parametry a především sklonem nemá konkurenci ani v žádné jiné evropské zemi, i když v provozu jsou na kontinentu asi tři desítky obdobných sjezdovek," říká Miroslav Přikryl, zástupce investora, kterým je švýcarská společnost Gen Man Ventures.
"V Ústí nad Labem by se mohl uskutečnit světový pohár ženského slalomu, zvlášť když klimatické podmínky lyžování nepřejí. Právě to zažíváme ve Špindlerově Mlýně," konstatoval člen výkonného výboru lyžařského svazu Václav Suchánek. Podle něj však krytý areál bude splňovat podmínky FIS pouze pro ženské disciplíny.
Multifunkční areál by se měl v Ústí nad Labem začít stavět příští rok v říjnu, ale změny v územním plánu oddálí stavbu nejméně o další půlrok. Celoročně lyžovat by se tu mělo začít v roce 2006. Změny plánu kromě jiného počítají s rozšířením areálu o dráhu pro běžkaře. Těm budou v období zimy sněžná děla připravovat dráhy větší části Střížovického vrchu.
S projektem Eden Park přišla v polovině roku radnice v Ústí nad Labem. I když společnost Gen Man Ventures je hlavním investorem, chce město část peněz získat ze strukturálních fondů Evropské unie. Stavba celého multifunkčního areálu vyjde na přibližně jednu miliardu korun. Ústečtí předpokládají, že by od lyžařů vybírali vstupné kolem čtyř set korun.
V Evropě jsou dnes v provozu tři desítky krytých lyžařských hal a podle ústeckého radního Jiřího Madara, který stojí v čele projektového týmu největší městské investice, jich v nejbližších letech bude mnohem víc. "Města mají velký zájem o podobné stavby, neboť zvyšují jejich prestiž," řekl Madar.
Prozatím největší aktivity ve výstavbě krytých lyžařských areálů projevují Nizozemci. Poblíž města Kerkrade dokonce vytvořili umělý kopec, který připomíná alpskou stráň. Součástí tamního areálu jsou lyžařský vlek, restaurace, půjčovna lyží, obchodní střediska a parkoviště. Podobně postupují i v jiných evropských městech, i když přednost dávají více zábavnímu než sportovnímu vyžití.
Miloš Vajner, který je nizozemským občanem a zároveň majitelem Centra Babylon v Liberci, což je dosud největší zábavní areál v zemi, má za to, že investice do krytého lyžařského areálu je návratná do deseti let. "Podobné zařízení jaké mají v Kerkrade bych postavil za čtyři sta miliónů korun. Při průměrném celodenním vstupném ve výši čtyř set korun je to dobře návratná stavba." Vajner však tvrdí, že krytý lyžařský areál by stavěl spíše v Praze, kde je zaručena návštěvnost.

Ústí nad Labem/Liberec  - 8. 12. 2003
Stanislav Šetina

http://ihned.cz/2-13726330-004000_d-33


INFORMACE O SJEZDOVCE
Nejméně dvě desítky měst a obcí v celé zemi připravují výstavbu aquaparku. Část z nich je chce propojit s multifunkčními sportovními a zábavními objekty. Po Praze, Kladnu, jižní Moravě a Karlových Varech začali letos jednat o multifunkčním vodním světě zastupitelé města Ústí nad Labem. Do konce roku dají stavbě právní náležitosti. Stavby sportovního a zábavního komplexu se ujme firma Gen Man Ventures v říjnu příštího roku.

Multifunkční sportoviště - Eden Park - vznikne na okraji města na Střížovickém vrchu. Stavba bude probíhat celkem ve čtyřech etapách. V první etapě se přestaví současný areál plavecké haly na Klíši a vznikne z něj vodní svět. Realizace projektu vyjde firmu Gen Man Ventures na necelou jednu miliardu korun. Nový aquapark nabídne tradiční atrakce. Například protiproud, tobogán a další, prozatím utajované originality. Vyroste na místě stávajícího venkovního bazénu.Svými rozměry 50 na 25 metrů, s hloubkou dva metry, získá mezinárodní parametry. Zajímavostí bude také posuvná střecha.
Aquapark má bezprostředně navazovat na krytou lyžařskou sjezdovku, která povede ze Střížovického vrchu. Předpokládaná délka sjezdovky bude bezmála půl kilometru. Navrhovaná šířka dráhy je padesát metrů a její převýšení je 120 metrů. Bude splňovat parametry FIS. Krytá sjezdovka s takovým sklonem není nikde v Evropě.
Investor spolu se zástupci ústeckého magistrátu sbírali zkušenosti v Nizozemsku, kde již provozují několik krytých lyžařských areálů. Investor se netají přáním, že Ústí nad Labem by se mohlo dočkat pořadatelství závodu Světového poháru. Sjezdovka bude totiž splňovat podmínky pro ženský slalom speciál. V závěrečné etapě se začne v Ústí nad Labem stavět golfové hřiště a multifunkční hala. Zahraniční investor má do konce roku podepsat s městem smlouvu o založení společné firmy s názvem E. P., do které samospráva vloží zchátralý plavecký bazén na Klíši a část pozemků. Švýcarská strana se již zavázala, že bude financovat celou investici a budoucí provoz areálu.
První návštěvníky má nový areál přivítat v listopadu 2005. Zatím největší krytý zábavní areál v zemi vyrostl v Liberci před pěti lety. Doposud jej navštívily čtyři milióny lidí, to je ale podle vlastníka stále málo. Investice za 1,2 miliardy korun do Centra Babylon, jak je komplex pojmenován, se při současných tržbách vrátí až za několik desítek let.
(Hospodářské noviny - ikas/čej - 27.11.2003)


 V ÚSTÍ MÁ VYRŮST MILIARDOVÝ EDEN PARK

Švýcarská firma GEN MAN VENTURES AG chce na Střížovickém vrchu vybudovat „vodní svět”, krytou lyžařskou dráhu, golfové hřiště a multifunkční halu. Projekt za miliardu korun má vytvořit nejméně 350 nových pracovních míst. Zastupitelé vyslovili velkou většinou hlasů s tímto záměrem souhlas.
Celý projekt má název Eden Park. Investorem bude E. P., s. r. o., dceřinná společnost GEN MAN VENTURES AG.

Účast města v projektu
Město podepíše s uvedenou společností „Prohlášení o vzájemné spolupráci a podpoře investic”.
Švýcarská strana se zde zaváže k financování celé investice, k provozu areálu, zajištění jeho výstavby, provedení veškerých projekčních prací inženýrské činnosti, dále ke zpracování studie proveditelnosti a zastavovací i urbanistické studie. Radnice na druhé straně deklaruje, že učiní veškeré potřebné kroky k zajištění souladu územního plánu s projektem, pronajme na dobu 15 let s opcí na dalších 5 -15 let za symbolickou hodnotu městské pozemky v potřebném rozsahu vloží do celého projektu plavecký areál Klíše s tím, že v hodnotě tohoto majetku vstoupí do společnosti provozující celý areál. „Projekt aquaparku vyřeší problém s nezbytnou rekonstrukcí klíšské plavecké haly, do které by město muselo vložit 100 milionů korun”, říká radní MUDr. Jiří Madar, jenž stojí v čele projektového týmu k této významné investici.
Jak dále Madar řekl, město vloží do projektu svůj majetek až poté, co od švýcarské strany obdrží veškeré záruky týkající se financování a realizace výstavby Eden Parku. „Vše si velmi dobře pohlídáme”, dodává.

Doprava
Dopravní přístupnost k areálu aquaparku je jedním z klíčových problémů. Aquapark by mělo dle současných odhadů navštívit denně 1000 - 5000 lidí, čímž vyvstanou velké nároky jak na parkování, tak na průjezdnost okolních komunikací. Největší nápor návštěvníků se očekává kolem 16. hodiny ve všední den, o víkendech kolem desáté až jedenácté dopoledne.
Dopravně inženýrské posouzení důsledků zprovoznění Eden Parku zadalo město pražské společnosti City Plan Praha, která k tomu využije digitálního modelu Ústí nad Labem, a rovněž ústeckému odborníkovi v oblasti dopravních staveb Ing. Vladimírovi Budinskému. „Je jasné, že nynější cesta ke klíšské hale nemůže v budoucnosti kapacitně vyhovovat. Budeme si muset říci, kudy silnice povede, kde budou parkovací místa, jestli protáhneme linku MHD až k areálu, apod.”, říká vedoucí odboru dopravy MmÚ Ing. Dalibor Dařílek.

Ve dvou etapách
Výstavba vodního světa a sjezdovky má začít už v říjnu příštího roku s předpokládaným termínem dokončení v listopadu 2005. Investor se bude snažit získat část finančních prostředků i ze strukturálních fondů EU. Provozní doba by měla být od 6.00 až do 24.00 hod. Předpokládá se dvousměnný provoz se 150 zaměstnanci v jedné směně. Zásobování má zajišťovat denně 30 automobilů. Cena vstupného není dosud stanovena. Druhou etapu výstavby tvoří multifunkční sportovní hala zejména pro míčové sporty s perspektivou budoucího pořádání olympijských her v Praze v letech 2016 či 2020. O běžném provozu haly zatím neexistuje detailní plán. Denní návštěvnost lze předpokládat kolem 500 sportovců. Mnohem více lidí by sem přišlo v případě navazujících aktivit, které jsou věcí průzkumu (služby, kino, restaurace...).


Co říkají politici

Mgr. Jan Kubata, radní:
„Pokud se tento projekt podaří uskutečnit, a já jsem přesvědčen o tom, že ano, může to být mimo jiné pozitivní signál investorům, že do Ústí nad Labem se vyplatí vkročit”

MUDr. Jiří Madar, radní, ředitel Masarykovy nemocnice:
„Mrzí mě, že obyvatelé Ústí n/L jezdí za podobnými aktivitami do jiných měst. Nyní mámemožnost to změnit”.

Mgr. Petr Gandalovič, primátor města:
„Tak rozsáhlá investice nepochybně zlepší celkový obraz Ústí n. L. v očích veřejnosti.”

Ing. Miroslav Harciník:
„Město a investor musejí vytvořit takové podmínky, aby existence Eden parku co nejméně negativně ovlivnila život obyvatel Klíše”.

Městské noviny říjen-listopad 2003


ÚSTÍ NAD LABEM BUDE MÍT SVŮJ VODNÍ SVĚT A LYŽAŘSKOU DRÁHU

Ústí nad Labem vznikne do dvou let aquapark a krytá lyžařská dráha. Postaví ji firma E.P., dceřiná společnost švýcarské firmy Gen man ventures AG. "Rada města schválila záměr stavby zábavného areálu, osmnáctého září záměr musí podpořit ještě zastupitelstvo," řekl primátor města Petr Gandalovič.
Projekt má název Eden Park. Jeho součástí jsou dvě etapy. "V první vznikne v areálu plavecké haly na Klíši vodní svět a na kopci nad areálem krytá lyžařská dráha," uvedl radní Jiří Madar. V druhé etapě postaví firma golfové hřiště a multifunkční halu.
Švýcarská společnost bude investici za zhruba miliardu korun financovat z vlastních zdrojů. Město do společnosti vloží budovu plavecké haly, jejíž součástí je stometrový plavecký bazén. "Zároveň podepíšeme prohlášení o vzájemné spolupráci a podpoře investic," uvedl Madar. Podle radních je totiž výhodné vstoupit do společnosti, neboť prostřednictvím města mohou do akce plynout i peníze z Evropské unie.
Projekt má zvýšit popularitu průmyslového města a přilákat turisty na jedinečné atrakce. "Například krytá lyžařská dráha je v Evropě běžnou součástí nabídky měst turistům, u nás není zatím žádná," řekl Madar. Projekt má vytvořit v první etapě 100 pracovních míst, v druhé 350.
Švýcarská společnost staví v České republice supermarkety. Síť nákupních středisek je ale podle informací investora již dostatečně hustá, proto přechází na stavbu zábavných parků. První z nich má za rok začít stavět právě v Ústí nad Labem.


V ÚSTÍ BUDE AQUAPARK A KRYTÁ SJEZDOVKA
Ústí nad Labem - Sport v Ústí zažívá po hubených letech boom. Unikátní studii představili na včerejší tiskové konferenci zástupci investora, ČSTV a města Ústí nad Labem. Na místě plavecké haly na Klíši má vzniknout aquapark, ten bude přímo navazovat na krytou sjezdovku, která povede ze Střížovického vrchu. 480 metrů metrů dlouhá, až 50 metrů široká krytá sjezdovka, s převýšením 120 metrů (!), má splňovat parametry FIS.
"Krytá sjezdovka s takovým sklonem není nikde v Evropě," pochlubil se zástupce investora Miroslav Přikryl. Třeba se v Ústí dočkáme i závodu Světového poháru, sjezdovka totiž bude splňovat podmínky pro ženský slalom speciál.
Aquapark nabídne tradiční atrakce (protiproud, tobogán...), ale také zatím tajené originality. Stávající venkovní bazén bude přebudován. Svými rozměry 50 x 25, hloubkou 2 metry, získá mezinárodní parametry. Bude mít posuvnou střechu a využívat ho budou sportovci (plavci, pólisti) i veřejnost.
"Tady vstupné zůstane zachováno na stávající úrovni," ujistil předseda OV ČSTV a šéf městské komise sportu Zdeněk Kubec. Realizace projektu vyjde investora, švýcarskou firmu Gen Man Ventures AG zhruba na 600 milionů korun.
"Začít se stavbou by se mělo příští rok v říjnu. Podle hrubých odhadů by práce mohly skončit do konce roku 2005," řekl Přikryl.
V Ústí nad Labem dojde brzy k výrazné modernizaci také dalších sportovišť. Už v příštím roce by se mohlo začít se stavbou tartanové atletické dráhy. Čtyřmilionová dotace na tuto akci měla původně přijít z ČSTV.
"Jenže po loňských povodních se některé projekty odsunuly. Realitě se blíží, že tartanovou dráhu zafinancuje město," dal atletům naději Zdeněk Kubec. V roce 2004 by měla začít také plánovaná rekonstrukce zimního stadionu. Pozadu nezůstanou ani fotbalisté. Městský stadion by měl pomalu získávat podobu, nutnou při eventuálním postupu do druholigové soutěže.
(Ústecký deník - 2.10.2003)


SPORTOVNÍ AREÁL UMOŽNÍ I KONÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ

Když už má mít Ústí nad Labem krytou sjezdovku a novou plaveckou halu, tak ať je na špičkové úrovni. Tak by se dal shrnout závěr města, kterému švýcarská firma Gen Man Ventures vyšla vstříc. V Ústí nad Labem se tak již v říjnu příštího roku začne za šest set milionů korun stavět areál, který umožní i konání mezinárodních závodů."Sjezdovka o délce půl kilometru a šířce padesáti metrů bude odpovídat parametrům FIS - Mezinárodní lyžařské federace pro závody žen. Takový krytý svah bude jediný v Evropě. Na místě dnešního venkovního koupaliště vznikne také nový bazén, nejmodernější v České republice. Bude padesát metrů dlouhý, dvacet pět široký," řekl zástupce investora Miroslav Přikryl.Stávající plaveckou halu přemění stavitel na vstupní centrum do areálu. Horní poschodí pak bude sloužit jako dojezd lyžařské haly. V Eden Parku, jak se areál bude jmenovat, má být také aquacentrum. To však neznamená, že by člověk, který si chce pouze zaplavat, musel platit vstupné i za atrakce."Vstupné bude dvojí. Jedno, ve stávající výši, jen do padesátimetrového bazénu. Druhé, do samotného aquacentra, bude podobné jako ve srovnatelných zařízeních v republice," řekl Přikryl. Cenu za lyžování v kryté hale upřesnit nechtěl."Bude překvapivě nízká. Nepůjde o pětisetkoruny," naznačil však předseda sportovní komise města Zdeněk Kubec.Vzhledem k tomu, že hlavní příjem bude hale plynout ze vstupného, prodlouží se i otevírací doba. "Provoz bude od devíti hodin ráno do půlnoci. Chceme umožnit vstup i pro ty, kteří budou chtít areál navštívit po pracovní době," řekl Přikryl. Sportovní oddíly přitom nebudou vytlačeny do pozadí. "Město do společnosti vstupuje majetkem - plaveckou halou. Zachování stejného režimu pro sportovní oddíly bylo jednou z podmínek města," řekl Zdeněk Kubec.Areál s aquacentrem a sjezdovkou má být hotov do konce roku 2006. V další fázi chce společnost postavit na Střížovickém vrchu golfové hřiště s osmnácti jamkami.
Komentáře ke zprávě:
Následujicí příspěvky vyjadřují osobní názory uživatelů internetu a redakce nenese odpovědnost za jejich znění.

Děčínský deník - 2. 10. 2003


HLEDÁ SE ŽIVOT. ZN. STŘED MĚSTA
Ústí nad Labem chce změnit tvář. Snaží se přitáhnout podnikatele.

Vylepšit by se v Ústí nad Labem dalo téměř všechno - za posledních deset let se tu pro rozvoj služeb a podnikání neudělalo skoro nic. Říkají to místní, stejným dojmem působí téměř stotisícové severočeské město na návštěvníky.Na centrálním Mírovém náměstí je o poledni všedního dne rušno. Ulice jsou plné lidí. Spousta jich postává na zastávkách trolejbusů, které přijíždějí a odjíždějí, na lavičkách poposedává mládež. Zdálo by se tedy, že obchodníci nemají o zákazníky nouzi.Opak je pravdou. Podle podnikatelů jsou venku v tuto dobu pouze ti, kteří přijíždějí z vlakového nebo autobusového nádraží a spěchají na další spoj. Popřípadě jedou do práce či ze školy. "Přijďte po čtvrté hodině odpoledne. V jiných městech lidé po práci vyrazí do centra na nákupy, na procházku, posedět do kaváren a restaurací nebo za kulturou. Tady v tuto dobu nenajdete téměř živáčka. Stejné je to o víkendech," shodují se obchodníci.Mimo pracovní dobu úřadů, bank a dalších institucí nemají lidé mnoho důvodů, proč do centra chodit. Samotné náměstí na první pohled příliš krásy nepobralo, což je důsledek války a následných budovatelských let, kdy dvě třetiny historického centra zmizely. U toho zůstalo.Kdo chce nakupovat, musí dlouho hledat volné místo pro parkování. A taky za ně zaplatit. Všichni tak raději jezdí rovnou z práce do početných supermarketů na předměstí, kde mají vše potřebné na jednom místě. Včetně parkování zdarma. Neplatí se ani za speciální trolejbusové linky, které zavezou zájemce až před supermarket.A pokud se někdo večer přece jen na náměstí objeví, není to prý ideální zákazník. V tuto dobu totiž ožívají početné herny a blízká křoví. "V nich zůstávají v lepším případě pohozené stříkačky, v horším třeba vytrhané tyče od předzahrádky kavárny, zničené reklamní poutače nebo i části zdí," ukazuje spoušť Helena Hantychová, majitelka nové kavárny Il café ve středu města. Kavárnu raději zavírá už v sedm hodin večer - a to má jednu z nejdelších otvíracích dob. Delší provoz nemá smysl, protože kdo nechce riskovat potíže, sedí večer doma. "O víkendech si lidé raději zajedou do nedalekých Teplic. Lázeňské město umí nabídnout kulturnější odpočinek," dodává Hantychová.Prioritou číslo jedna je proto pro ústeckého primátora Petra Gandaloviče (ODS, ve funkci od loňska) bezpečnost města a nulová tolerance pro kriminalitu. Vzor by měl: jako generální konzul České republiky v New Yorku zde poznal tamního starostu Rudolpha W. Giulianiho, který se proslavil bojem proti kriminálním živlům. Ústí už dnes drží prvenství v počtu strážníků na počet obyvatel. Má jich 184 a brzy jich bude dvě stě. Je to dvojnásobek počtu, který slouží ve srovnatelně velkém Hradci Králové či v Pardubicích."Myslím si, že už jenom s přihlédnutím k tomu, že na každém rohu stojí strážník, není situace tak hrozivá, jak ji někteří popisují. Také křoví jsem dal prořezat, hned po loňském nástupu do funkce," brání se starosta centrální městské části Radek Vonka (ODS).Náměstek hejtmana ústeckého kraje Jaroslav Foldyna (ČSSD) přiznává, že celková situace v Ústí není dobrá. "Může za to komunální politika. Jakékoli prosazování razantních kroků jde ztuha," konstatuje. Za chybu považuje, že město nejdříve proinvestovalo ve druhé polovině 90. let veškeré peníze do stavby Mariánského mostu, která přišla na téměř miliardu korun. Tímto krokem se vyčerpaly další investice do vybavení centra a do rozvoje malého a středního podnikání. S příchodem nového vedení města se však už i podle Foldyny začíná blýskat na lepší časy. Stejně jako on i ostatní lidé považují starostu Vonku společně s primátorem za motor možných změn k lepšímu. Oba ústečtí představitelé totiž například ujišťují, že Mírové náměstí už brzy změní šedivou tvář. "Je to jedna z nejdůležitějších plánovaných investičních akcí tohoto volebního období," zdůrazňuje Vonka.O potřebě rekonstruovat toto místo se začalo uvažovat už začátkem devadesátých let. O tři roky později vznikl konkrétní projekt, ale v roce 1996 byla akce zastavena pro nedostatek financí.Ústecký magistrát má dnes k dispozici architektonickou studii zpracovanou Ing. Michalem Šrámkem, v jehož očích má být náměstí vydlážděné čedičovými kostkami s žulovými pásy, osazené sedmi kašnami a lavičkami. Měly by zde být i stromy. Plocha se zmenší, protože prostor dostanou i individuální investoři. Město jim už nabízí připravené lukrativní pozemky.Zahájit úpravy povrchu bude možné až v roce 2005. Do té doby by měla pod náměstím vyrůst nová kanalizační stoka a celá plocha se protká sítěmi tak, aby se deset až patnáct let už nemuselo do země kopat. Počítá se i s prázdnými rameny pro budoucí investory.Vyřešit se musí parkování. "Požadujeme, abychom měli určitý počet míst vyhrazen pro zákazníky přímo před prodejnou. Když nemá zájemce kde zaparkovat, nepřijede," říká Rudolf Zúber, majitel firmy Čoko-dárek, která vytváří dárkové balíčky podle přání zákazníků.Podnikatelé by také uvítali, kdyby po 16. hodině bylo parkování zdarma. Radnice je pro - ve snaze alespoň trochu konkurovat supermarketům. V podzemním městském parkovišti, které zeje prázdnotou, byť je pouhých deset minut od náměstí, by se podle podnikatelů nemělo platit po celý den.Chybí také jednoduchý navigační systém a větší průjezdnost silnic. Přitom by prý stačilo zrušit zbytečné jednosměrky či zákazy vjezdů.Podnikatelé si na základě doporučení města založili novou obchodní sekci při hospodářské komoře a jejím prostřednictvím chtějí iniciovat novoty. Prvním přínosem bylo, že radnice letos v létě snížila poplatky z předzahrádek ze třiceti na pět korun za metr čtvereční. "Velmi nám to pomohlo. Konečně přicházejí lidé posedět," říká majitelka kavárny Hantychová.Podle obchodníků by to chtělo pořádat více kulturních akcí. "Schází propagace. A když už se něco koná, většinou se o tom dozvídám až poté z tisku," podotýká Hantychová. Zájem o kulturu by přitom byl: dokázalo to například pojízdné kino bratří Čadíků. Na promítání pod širým nebem zavítalo v červenci během sedmi dní rekordních 13 tisíc návštěvníků. Podnikatelé se přizpůsobili a měli otevřeno až do pozdních nočních hodin. S velkým ohlasem se setkal i letošní první ročník Labského léta, 12hodinová hudební show, která se konala pro změnu v letním kině. To polyká v současnosti velké investice (letos 16 milionů korun, na příští rok se počítá s 20 miliony) a má na to, aby se stalo atrakcí.Jisté možnosti nabízí teplá termální voda. "Tady všude by měl vyrůst nový vodní ráj," ukazuje starosta Vonka při procházce kolem venkovního bazénu v plaveckém areálu Klíše. Druhý je pod střechou. "Tady na Střížovickém vrchu bude lednice, neboli krytá, pět set metrů dlouhá lyžařská dráha s umělým zasněžením. Hned vedle ní vyroste i venkovní sjezdovka. Plánuje se také golfové hřiště a multifunkční sportovní hala," vypočítává starosta.Investorem by měla být švýcarská firma Gen Man Ventures AG. Město se má zavázat, že učiní veškerá opatření, aby byl územní plán v souladu s tímto projektem, pronajme na 15 let (s opcí na další pokračování) za symbolickou cenu městské pozemky a vloží do projektu plavecký areál Klíše. Za to vše by se Ústí mělo stát spoluprovozovatelem. Vzniknout by mělo nejméně 350 pracovních míst. Podpis mezi městem a investorem je na spadnutí.Lidského kapitálu je nedostatek. Náměstek Foldyna vysvětluje, že koncentrace těžkého průmyslu a hornictví vytvořila spolu s přílivem zemědělců do pohraničí sociologickou strukturu, která vyžaduje masivní investice do vzdělání.Na Mostecku a Ústecku působí několik vysokých škol: v Ústí Jana Evangelisty Purkyně, v Mostě soukromá finanční a správní škola a v Děčíně detašované pracoviště ČVUT. Panuje názor, že je to málo. V Ústí nad Labem chybí administrativně správní a humanitní směry, na Mostecku by se hodilo technické a ekologické zaměření. "Jednou z cest je i to, že by vznikl Výzkumný ústav práce. Byla by to vlastně taková laboratoř, která by zhodnotila situaci na trhu a řekla, jaké obory jsou perspektivní. Dalo by se tak zároveň lépe bojovat s nezaměstnaností," navrhuje Foldyna. Pomoci by měly fondy Evropské unie.Studenti představují pro město nejen vyšší vzdělanost, ale jsou také zajímavými klienty: pro kina, kavárny či bary. "Měly by se pro ně dělat akce. Máme nevyužité zelené plochy, které se nabízejí k pořádání menších koncertů. Kdyby se tu něco konalo pravidelně, rázem by tu bylo živěji," myslí si Rudolf Zúber z firmy Čoko-dárek.Primátor města Petr Gandalovič by rád vytvořil pro studenty městečko ve městě, aby nemuseli bydlet v různých kolejích po celém Ústí. Tento kampus by měl vyrůst v areálu bývalé Masarykovy nemocnice.Výrazně by pomohla dostavba dálnice D8 a splavnění Labe v úseku ústecké místní části Střekov a státní hranice. Vysokorychlostní komunikace zabezpečí přísun podnikatelů i návštěvníků (včetně německých), kteří zatím Ústí míjejí a míří rovnou do Prahy. Voda by zase ulevila pozemním komunikacím. Každoročně přes severní Čechy v obou směrech po pozemních komunikacích putuje pět milionů tun nákladu. Jeden kamion uveze 40 tun, zatímco loď naloží kamionů patnáct. "Převoz tuny nákladu po vodě vychází až o tři eura levněji než po silnici. Pokud vozí zboží a suroviny kamiony, ztrácí český průmysl na konkurenceschopnosti," říká Foldyna.A řeka by podobně jako dálnice mohla přivážet turisty. Jistá švýcarská společnost, která pořádá turistické vodní plavby, už Foldynovi nabídla, že může dovézt do Česka ročně deset tisíc klientů. "Když si představím, že se toto množství turistů zastaví u Střekova, přespí a vyrazí se bavit do města, je to silný potenciál pro rozvoj služeb a malých a středních firem. Nejdříve ale musíme postavit jezy. Až pak můžeme vozit turisty," zůstává na zemi Foldyna. Spory o jezy i o dostavbu dálnice se totiž vlečou už léta, aniž by byl výsledek na dohled.Myšlenek a nápadů by bylo v Ústí nad Labem více. Výsledky sice ještě zaostávají za očekáváními, ale přesto se zdejší obyvatelé v jednom shodují: město se pomalu, ale jistě rozhoupává k tomu, co bylo třeba udělat už dávno. "Podstatné je, že představitelé města konečně začali brát vážně názory podnikatelů," zdůrazňuje ředitel ústecké Okresní hospodářské komory Jiří Kalach.

Monika Ginterová
EKONOM.IHNED.CZ  - 18. 9. 2003


LYŽOVÁNÍ POD STŘECHOU
Naprostá absence přírodního sněhu a teplé počasí, znemožňující výrobu technického sněhu, dělají stále častěji vrásky na čele všem, kdo mají s lyžováním a zimními sporty co do činění. Vyhlídka do budoucna také není zrovna růžová. Globální klimatické změny ohrožují lyžování, v nebezpečí jsou zejména lyžařská střediska v nižších polohách. Už dnes se globální oteplování citelně projevuje táním horských ledovců, které jsou využívány pro lyžování v zimě i v létě. Celá Evropa trpí nedostatkem sněhu a lyžařský byznys je v ohrožení. Naděje je v podmražených můstcích, nových typech sněhových děl a sjezdovkách pod střechou. Ve světě už kryté sjezdovky fungují, někdy dokonce s umělými svahy. Většinou ale spíš jako atrakce pro turisty než jako místo vrcholných závodů. S revolučním projektem přišli v Ústí nad Labem, kde by v roce 2006 měla na Stříšovickém vrchu stát krytá lyžařská hala, 500 m dlouhá a 50 m široká sjezdovka se stodvacetimetrovým převýšením. „Dráha by splňovala kritéria k tomu, aby se tam mohl uskutečnit ženský slalom Světového poháru,“ říká Tomáš Jelínek, náměstek ústeckého primátora.
Krytá hala má stát v areálu EDEN PARK, jehož součástí má být i venkovní sjezdovka, aquapark, golfové hřiště, nákupní centrum a multifunkční sportovní hala. Tu by chtělo město Ústí nad Labem nabídnout případné pražské olympijské kandidatuře pro soutěže ve volejbalu nebo basketbalu.
Investorem stavby, která přijde na miliardu korun, je švýcarská společnost GEN MAN VENTURES. Stavět by se mělo začít přibližně za rok a půl.
V budoucnu se také zřejmě zdokonalí technika zasněžování pomocí sněhových děl. V současné době je téměř nemožné je použít, pokud teplota vystoupá nad minus tři stupně Celsia a vlhkost vzduchu je větší než 70 %.
Sněhové dělo přitom není malá investice. Jejich ceny se podle výkonu pohybují od 600 000 do 1 300 000 Kč.
(Ski magazín)